AR-GE MERKEZİ AVANTAJLARI

with Yorum Yapılmamış

5746 Sayılı Kanun kapsamında “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmeler, Ar-Ge ve Yenilik projeleri ile ilgili olarak yaptıkları harcamalar için aşağıdaki desteklerden ve indirimlerden yararlanabilmektedirler:

  • Ar-Ge indirimi
  • Gelir vergisi stopajı teşviki
  • Sigorta primi desteği
  • Damga vergisi istisnası
  • Hibe ve desteklerin vergiye esas kazancın tespitinde dikkate alınmaması
  • İthal edilen eşyaya yönelik gümrük vergisi, fon, damga vergisi ve harç istisnası
  • Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli için ücret desteği
  • 12.2019 tarihine kadar satın alınacak yeni makina ve teçhizatlar için amortisman ayrılırken faydalı ömrün yarısının dikkate alınması
  • 12.2019 tarihine kadar satın alınacak yeni makina ve teçhizatların KDV’den istisna olması

ProjeTR Canlı Destek İçin Tıklayın