projetr-gururluyuz

Hakkımızda

ProjeTR, işletmelerin iş geliştirmelerini ve büyümelerini sağlayan, rekabet güçlerine katkıda bulunmayı hedefleyen hizmetleri,  kaliteli ve profesyonel yaklaşımıyla, bugün müşteri portföyünde yer alan  ulusal ve uluslararası  kuruluşlara stratejilerin planlanmasında ve bu stratejilere ilişkin eylem planlarının uygulanmasında yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

2011 yılında İstanbul’da kurulan ProjeTR,  ulusal ve uluslararası KOBİ’ler ve büyük işletmelerin Ar-Ge, üretim ve kurumsallaşma alanlarında dönüşümlerine öncülük ederek yatırım maliyetlerini azaltan ve karlılığını artıran hibe – teşvik çalışmalarını, 15 yıllık tecrübeye sahip uzman mühendislerden oluşan güçlü kadrosu ve sistematik çalışma prensibi ile gerçekleştirmektedir.

ProjeTR, işletmelerin Ar-Ge, inovasyon, kurumsal gelişim, sürdürülebilirlik alanlarında iş geliştirme ve büyümelerini sağlayacak projelerin “gelecek için bugün” mottosuyla, fikirden – seri üretime, seri üretimden uluslar arası markalaşmaya geçiş aşamasına kadar stratejilerinin planlanmasında ve eylem planlarında yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. TÜBİTAK Ar-Ge projeleri danışmanlığı hizmetleri, portföyünün en büyük dilimini oluşturur. San-Tez Danışmanlığı, İhracat Destekleri Danışmanlığı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Danışmanlığı, TEYDEB – ARDEB – BİDEB Destekleri Danışmanlığı, KOSGEB Danışmanlığı, Kalkınma Ajansı Danışmanlığı da portföyünün diğer bölümünde yer almaktadır. “İnovasyon ve Ar-Ge” alanında başarıyla sunduğu ve geliştirdiği hizmetler ile ulusal düzeyde birçok başarıya imza atmış olup, hem işletmelere hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.

Dernek, Vakıf gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının, sosyal sorumluluk, eğitim, kültür ve sanat gibi tüm alanlardaki projelerinin tasarlanmasında ve uygulanmasında uygun hibe-teşvik programına uyarlanması, hazırlanması, sunulması, sürdürülmesi  ve sonuçlanmasına kadar danışmanlık hizmetini bir bütün olarak vermektedir.